ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

Gold rate today എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണം (07.12.20)

ഇന്നും സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ നേരിയ വർധന മാത്രമേ പ്രകടമാകുന്നുള്ളൂ.അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അതു കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയില്ല #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല (06-12-2020)

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല കോവിഡ് 19 മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കയറുന്ന സൂചനകൾ ലോകവിപണി കാണിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർണ വില കുറയുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഏറ്റവും പുതിയ സ്വർണ്ണ നിരക്കുകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്‌ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക,നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കു  പങ്കിടുക. Facebook സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കും അറിവുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ subscribe ചെയ്യൂ. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate