ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലGold price remained unchanged today

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Gold price remained unchanged today

 ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില
ഗ്രാമിനു 4325 രൂപയും പവന് 34600 രൂപയുമാണ്.

 Today's price is Rs 4325 per gram and Rs 34600 per sovereign.
#goldratetoday
#keralagoldratetoday
#keralagold
#goldratekerala
#GoldRate
#goldprice
#goldjewelry
#kerala
#Gold
#goldratetoday8gm
#goldrateinkerala
#goldratekeralatoday
#goldrateinkeralatoday
#goldpriceinkeralatoday
#goldpriceinkerala
#todaygoldrateinkerala
#goldpricetodayinkerala
#goldratetoday
#goldpricetoday
#goldprice
#goldrate
#todaygoldrate

സ്വർണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരുന്നതാണ്... എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു സഹായിക്കാൻ മറക്കല്ലേ..

https://youtube.com/channel/UCvYaWjhGoe9pQcRPjYuEgcg

കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ,പോസ്റ്റുകൾ, വാർത്തകൾ,അറിവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക്  follow ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ
https://www.facebook.com/jnjinfotainment/

എന്നും സ്വർണ വില അറിയണോ എന്നാൽ ഇങ്ങു പോരെ
.
.
ഏറ്റവും പുതിയ സ്വർണ്ണ നിരക്കുകൾക്കായി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക,നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കു  പങ്കിടുക.

.https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share
.

.
.
.
.
. സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ
www.goldratetoday.org

Comments

Popular posts from this blog

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല (06-12-2020)

Gold prices fall againസ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്