Gold prices fall againസ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്

Today, gold is down by Rs 160 per sovereign. Today's gold price in the state is Rs 4,580 per sovereign and Rs 36,640 per sovereign.
ഇന്ന് സ്വർണം പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു.സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണം ഇന്നത്തെ വില ഗ്രാമിനു 4580 പവന് 36640 രൂപയുമാണ്.
#goldratetoday
#keralagoldratetoday
#keralagold
#goldratekerala
#GoldRate
#goldprice
#goldjewelry
#kerala
#Gold
#goldratetoday8gm
#goldrateinkerala
#goldratekeralatoday
#goldrateinkeralatoday
#goldpriceinkeralatoday
#goldpriceinkerala
#todaygoldrateinkerala
#goldpricetodayinkerala
#goldratetoday
#goldpricetoday
#goldprice
#goldrate
#todaygoldrate

Comments

Popular posts from this blog

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല (06-12-2020)