ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല (06-12-2020)

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല


കോവിഡ് 19 മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കയറുന്ന സൂചനകൾ ലോകവിപണി കാണിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർണ വില കുറയുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.


ഏറ്റവും പുതിയ സ്വർണ്ണ നിരക്കുകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്‌ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക,നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കു  പങ്കിടുക.

സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കും അറിവുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ subscribe ചെയ്യൂ.

#goldratetoday
#keralagoldratetoday
#keralagold
#goldratekerala
#GoldRate
#goldprice
#goldjewelry
#kerala
#Gold
#goldratetoday8gm
#goldrateinkerala
#goldratekeralatoday
#goldrateinkeralatoday
#goldpriceinkeralatoday
#goldpriceinkerala
#todaygoldrateinkerala
#goldpricetodayinkerala
#goldratetoday
#goldpricetoday
#goldprice
#goldrate
#todaygoldrate

Comments

Popular posts from this blog

Gold prices fall againസ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്